Hakkımızda

Kutlucan Holding , Katılımcı ve özverili hizmet anlaşı ile 2000 den fazla kişiye doğrudan istihdam sağlayan Büyüyen Türkiye'nin Yükselen Güçlerindendir...

Nakliyat

Lojistik, her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, kaynağından nihai tüketiciye kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmeti olarak nitelendirilmektedir.

Lojistik esas itibariyle askeri bir terim olduğundan ilk uygulamaları da askeri alanlar ve harp sahaları olmuş, sonrasında lojistiğe bilimsel gözle bakılmaya başlanmıştır.

Lojistik zamanla müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermede en etkili silahlardan biri haline gelerek, doğru ürün ve hizmeti doğru yere, doğru zamanda ve uygun şartlarda ulaştırmayı temel hizmet prensibi olarak kabul etmiştir.

İnşaat

SÖNMEZ Holding, KUTLUCAN Holding ve TÜRKÜN Holding ortaklığı ile kurulan Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Adana Yumurtalık TAYSEB Serbest Bölgesi’nde Ekim 2014’de üretime başlamıştır. Aralık 2012’de yapımına başlanan fabrika, son teknoloji tozsuzlaştırma sistemleri ile güncel çevre mevzuatına uygun olarak dizayn edilmiş olup, aynı zamanda alternatif yakıt ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ile çevreci fabrika özelliğini korumaktadır. 413 dönümlük sahası ve 230 çalışanıyla hammadde kaynaklarına çok yakın olan Sönmez Çimento, serbest bölgeler içerisine kurulmasına izin verilen Türkiye’deki ilk çimento fabrikasıdır. Bunun yanı sıra, kendi limanını 2017 yılı kasım ayında devreye alan fabrika bu avantajını da kullanarak müşterilerine en iyi hizmeti sunmaktadır. Yıllık 1,7 milyon ton klinker ve 2 milyon ton çimento üretimi gerçekleştiren Sönmez Çimento, satışlarının büyük bir bölümünü ihracat olarak gerçekleştirmektedir.

Peyzaj

Mimar bir binanın iç tasarımını yapar, projelendirir. Bir de binanın dışında kalan, bahçeler, yollar, duvarlar, havuzlar, setler, tesisler vb. vardır. Bunlar dış mekanlardır.

Tasarımı için yapı bilgisi, estetik, statik, hidroloji, çizim tekniği, dendroloji gibi bir takım disipline edilmiş bilgilerin tasarımcıda toplanmış olması gerekir. İşte bu ve benzeri bilgilerle donatılmış elemanların yaptığı dış mekan projelerine peyzaj denir.

(Aslında peyzaj sözcüğü manzara ya da daha doğrusu kır manzarası, kır resmi anlamında, Fransızca’dan alınan resim ve fotoğraf sanatına ait bir terimdir.) Uygulama alanı zamanla genişleyerek, bir bahçeden çok büyük, birçok bahçeleri, yerleşim alanlarını, korulukları, kırsal alanları içine alacak kadar büyük doğa parçalarının düzenlenmesinden, kent planlama branşına kadar dayanmıştır.

Danışmanlık

Bakıldığında birçok insanın “yahu siz şimdi gerçekten ne yapıyorsunuz?” sorusunu sorduğu meslektir insan kaynakları danışmanlığı. Peki, nedir İK (insan kaynakları) danışmanlığı? Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda, kurum kültürlerini gözardı etmeden; nitelikli, firma beklentilerini karşılayabilecek, firma ile ortak bir dil paylaşabilen, etkin iş gücünü sağlamaktır.

Bunu yaparken de adayın beklentilerini karşılamasına, kendine en uygun işe ulaşmasına olanak sağlar. Danışmanlık firmaları; kurumları nitelikli elemana ulaştıran kapıdır. Böylece kurumlar işe alım sürecini hızlandırarak bir yandan zaman tasarrufu yaparken bir yandan da doğru bir işe alım ile verimliliği arttırmış olurlar.

İşe alım sürecini bir bütün olarak düşünmek gerekirse ve bu sürecin herhangi bir yerinde hata yapılırsa aday profilinden uzaklaşmış olunur.

Birçok kalifiye eleman yetkinliklerine uygun bir alanda çalışmadığı için harcanmakta, enerjisini ve verimini ortaya çıkaramamaktadır.mülakatlar sayesinde adayın güçlü yanlarını ortaya çıkarak firma ile etkili buluşması sağlanabilir.

Sonuç olarak insan kaynakları danışmanlık firmaları hem adayın hem de şirketlerin bu zor süreçte yanlarında olarak her iki tarafın da doğru tercih yapmalarına olanak sağlamış olur.

Adaylar açısından bakmak gerekirse danışmak firması ile çalışan adaylar iş arama sürecini daha hızlı kat etmiş olurlar. Daha sonra adaylar ik danışmanlık firmaları sayesinde sektörde fark edemediği iş kanallarının ortaya çıkmasıyla yeni kariyer fırsatlarını keşfedebilirler. Ayrıca ik danışmanlık firmalarının yaptıkları ön

Asfalt

Asfalt, 5000 yıldan daha uzun süredir bilinen ve bu zaman içinde kendini kanıtlamış bir inşaat malzemesidir. İlk zamanlarda doğal depozitlerden elde edilen asfalt, geçirimsizliği sağlayan bir kaplama malzemesi ve harç olarak da kullanılırdı.

Günümüzde asfalt halen geçirimsizliği sağlayan bir kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Asfaltlı yol inşaatının geçmişi en fazla 100 yıl öncesine dayanmaktadır, o zamanlarda asfalt, bağlayıcı kullanılmadan yapılan yüzey tabakası üzerinde seyreden araçların kaldırdığı tozu önlemek amacıyla kullanılmıştır. İlk asfalt karışım plenti 1920 ve 1930 yılları arasında işletmeye alınmıştır.

Türkiye’de ilk asfalt uygulamaları Osmanlı döneminde başlamış ve penetrasyon-makadam kaplamaların yapımında Fransız’lardan destek alınmıştır.

Cumhuriyet döneminde, 1929’da başlayan asfalt kaplama yapımı, 1948’de ABD’den sağlanan Marshall Teknik yardımı ile yaygınlaştırılmış ve 1950’de Karayolları Genel Müdürlüğü-KGM’nin kurulması ile sürekli gelişim dönemi başlamıştır.

Madencilik

Türkiye, maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. Günümüzde dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden sadece 13’ünün Türkiye’de varlığı saptanmamıştır. Ülkede 60 civarında farklı maden üretimi yapılmaktadır. Türkiye’nin zengin olduğu madenler arasında ilk sırayı, dünya rezervlerinin %63’ünü oluşturan bor mineralleri almaktadır. Bor dışında perlit, pomza, feldspat, bentonit, barit, manyezit, sodyumsülfat, kayatuzu, trona, stronsiyum tuzları, zeolit, sepiyolit, mermer, kuvarsit, zımpara, boksit ve linyit zengin kaynaklara sahip olunan madenlerdir.

Dünyada yaklaşık 400 milyar ABD Doları değerinde 7 milyar ton civarında maden üretilmekte, Türkiye’de ise yaklaşık 2.2 milyar ABD Doları değerinde 150 milyon ton civarında üretim yapılmaktadır. Türkiye’nin en önemli ihracat kalemlerini başta bor tuzları olmak üzere, krom, manyezit ve mermer gibi madenler oluşturmuştur. Madencilik sektörü ithalatı içinde ise ham petrol ve doğalgaz en önemli ürünler olmaya devam etmektedir.

Taşkömürü. Ülkenin taşkömürü rezervi 1.3 milyar ton olup, bunun yaklaşık %72’si “kok”laşabilir özelliktedir. Yıllık ortalama 2.5 milyon tondan fazla taşkömürü üretilmektedir.

Petrol

Petrol; nehir, göl, deniz halinde bulunmamaktadır. Üzeri geçirimsiz kayalarla (kil gibi) örtülü, kumtaşı gibi gözenekli rezervuar kaya içerisinde gerekli jeolojik yapıların (KAPAN) gelişmesi ile yeraltında belli yerlerde kapanlanabilmektedir.

Yeryüzündeki bir petrol sızıntısı, yerin binlerce metre altındaki bir jeolojik yapıdan (KAPAN) ve milyonlarca çatlaktan geçerek gelmektedir. Dolayısıyla her sızıntının altında petrol olacağından söz edilemez.

Böyle bir kapan, sızıntının olduğu mevkiden yüzlerce kilometre yatay ve binlerce metre düşey mesafede olabilmektedir.

Bu sızıntılar, üzerinde yeterince örtü olmayan ve içerisinde petrolü kapanlamayan rezervuarlardan gelebilir. Bu da ekonomik olmayan bir petrol sahası demektir

Tekstil

Dokumacılık, hayvansal, bitkisel veya kimyasal lifli kullanım ürünleridir. Giyilebilen her şey ve bazı dekorasyon ürünlerini de içine alan üretim sektörüdür.

Dokumacılık; kullanılıcak malzemenin elde edilmesinden (pamuk, keten, jut, sisal vb tarladan, ipek, yün veya kıl ise hayvandan, sentetik ise uretimden) kullanıma hazır hale gelene kadar (kumaş, dikili mamul ya da ev tekstili) geçirdiği sürecin tamamına verilen addır.

Aslında batı dillerinden gelen tekstil kelimesi, sadece “kumaş” demek iken, Türkçede bu terim çok daha geniş anlamlara kavuşmuştur.

Temizlik

Çevre bizim hiç gözardı edemeyeceğimiz bir zenginliğimizdir. Çevremizi korumalı, yaşam alanlarımızı kirletecek her türlü unsurla savaşmalıyız. Çevremiz pisliklerle bozulursa, insan ve canlı sağlığı tehdit altındadır demektir. Çevre bilinci ile olaylara yaklaşırsak, geleceğimizi ve bizden sonra gelecek nesilleri garanti altına almış oluruz.

Firmamız geliştirdiği yeni projelerle, hem ‘sürekli temiz kent’ hedefine hizmet etmekte, hem de çevre temizliğinin yerel yönetim bütçeleri içindeki payını düşürerek kent bütçesine katkı sağlamaktadır.Temiz bir şehir için 7 gün 24 saat görev başındayız …

Kullanılmış ambalajların ve değerlendirilebilir atıkların genel çöpten ayrı ve temiz olarak toplanması yöntemi geri kazanım sürecinin ilk aşamasıdır. Bu atıkların cinslerine göre de ayrılmaları gerekmektedir.Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık % 15-20′ sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturmaktadır.

Ekip ve ekipmanlarıyla temiz bir kent için periyodik olarak sokak ve caddeleri yıkamakta olup, arazi şartlarının gerektirdiği teknolojik araçları kullanmaktadır. Firmamız; süpürme için gerekli araç parkı konusunda sektörün önde gelenleri arasında yer almaktadır.Yaptığımız araç yatırımları sayesinde, trafik yoğunluğu gibi olumsuz durumlarda da süpürme çalışmalarımızı devam ettirebiliyoruz.

Enerji

Enerji iş yapma kapasitesi veya değişiklik meydana getirme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır.Enerjiyi kısaca iş yapabilme yeteneği ve kapasitesi olarak tanımlayabiliriz.Enerji ekonominin emek, sermaye, toprak şeklindeki üretim faktörlerine teknolojik değişmelerinde eklendiği bir faktördür.

Enerji ekonomik kalkınmanın motoru durumundadır üretim faktörleriyle birleştirilerek çıktının sağlanmasındaki gerekli bir faktördür.Enerji türlerinin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz; ısı, mekanik, kimyasal, nükleer, elektrik, manyetik, kinetik ve potansiyel enerjidir. Enerji kaynaklarını yenilenebilir ve yenilenemez enerji olarak ayırmak mümkündür.Güneş, su, rüzgar, gelgit, jeotermal ve biyokütle enerjisi, dalga enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır ve bunlara yeni olarak eklenen hidrojen ve toryum da yenilenebilir temiz enerji kaynaklarındandır.

Yenilenemeyen enerji kaynakları ise; kömür, petrol, doğal gaz vb. fosil yakıtlardır. Bu kaynaklar tükendikten sonra yerine yenisinin gelmesi çok uzun zaman alır kısa sürede elde edilemez. Yenilenebilir kaynaklar ise bunun aksine kullanıldıktan sonra kısa sürede elde edilebilir.

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish