Kalite Ve Çevre Polikalarımız

Kalite Politikalarımız

Toplam Kalite ilkelerinin tüm süreçlere yerleştirilmesi ve herkesce özümsenmesi temel amaçtır.
Bu amaçla yola çıkarak,

Müşteri isteklerini, beklentilerinin de üzerinde karşılamak üzere, yan sanayilerin de katılımı ile güvenilir ürünler geliştirilir, üretilir ve müşteriye sunulur

Müşteri tanımının hem iç hem dış müşterileri kapsadığının bilincinden hareketle, herkes ve her süreç kendi ürettiği ürün ve hizmetleri, bir defada hatasız olarak üretip bir sonraki sürece aktararak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlar.

Tüm faaliyetlerde sürekli gelişim organizasyonunun her kademesine yayılır. Güncel ve geleceğe yönelik teknoloji izlenir ve gereksinimler sağlanır.

Başarıya ulaşmada takım ruhunun önemi bilinerek her tür takım çalışması yönetimce desteklenir ve takdir edilir.

Çalışanların yaratıcılık yanlarının geliştirilmesine önem verilir, her kademe çalışanın ihtiyacı olan eğitim sağlanır.

Oluşan hatalara ilişkin veriler toplanarak analiz edilir ve önleyici çalışmalar planlanır.

Yan sanayimizde şirketimizin bir parçası olarak bilinir ve toplam kalite yönetimi gerçekleştirilmesi çabalarına katkı verilir.

Herkes çalışmalarında verimliliği arttırmaya, kaynak tüketimini azaltmaya, çevreye ve insan sağlığına zarar vermemeye özen gösterir.

Dış pazarlara açılabilme imkanları geliştirilir.

Gerçekleştirilen projelerde, kaliteyi zamanında ve belirlenen değerde sunmak,

Kalite Yönetim Sistemi standardının tüm şartlarına uymak ve sistemi sürekli geliştirmek,

Mühendislik disiplinlerinden ödün vermeden çalışmak,

Holding içi iletişimde kalite gerekliliklerini yerine getirmek,

Takım çalışması ruhunu oluşturup verimliliği en üst düzeye çıkarmak,

Yasal mevzuat ve müşteri şartnamelerine uymaktır.

İSG ve Çevre Politikaları

İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı, çalışanlarımızda, tedarikçilerimizde ve işbirliği içinde bulunduğumuz diğer kesimlerde çevre bilincinin artırılmasını sağlamayı,

İş sağlığı güvenliği ve çevre yönetim sistemini, hedeflerini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,

Çevresel etkileri dikkate alarak kirliliği oluşmadan kaynağında önlemeyi doğal kaynakları verimli kullanmayı, faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkları azaltmayı, geri dönüşüm olanaklarının sağlanması yönünde önlemler almayı ve mümkün olduğunca çevreye duyarlı alternatif malzemeler araştırarak kullanmayı,

İşletme sahamızda bulunacak tüm ziyaretçi, alt işveren ve taşeronları da KUTLUCAN HOLDİNG İş sağlığı güvenliği ve çevre yönetim sistemine dahil edeceğimizi, ilgili standartları uygulamaya teşvik edeceğimizi,

Tüm çalışanlar olarak İş sağlığı güvenliği kurallarına uymayı, risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamayı,en üst düzey yöneticilerden başlayarak tüm KUTLUCAN HOLDİNG çalışanları olarak taahhüt ederiz.

Her türlü sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer alarak, toplumun gelişimine değer katan, “yeşil” bilincini özümsemiş bir anlayışla hareket ediyoruz.

Sürdürülebilir başarı ve gelecek vizyonu paralelinde, daha çevreci anlayışla; doğaya, kültüre ve insana yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Daha yaşanılabilir bir çevre için, üretim süreçlerinin tüm evrelerinde çevresel duyarlılık kriterini benimseyerek, kaynakların hızla tükendiği günümüz dünyasında, ileri teknoloji uygulamalarını benimseyip, çevre ve “yeşil” hassasiyetini attığımız her adımda önceliklemekteyiz.

Tüm operasyonel süreçlerde, doğal kaynakların korunması, hava ve su kirliliğinin önlenmesi ile çevreye ve doğaya değer katan uygulamaların geliştirilmesi noktasında, büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz.

Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki; gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve sağlıklı bir çevre bırakmak için çevre bilincini toplum genelinde yaygınlaştırmak, hepimizin asli görevi…

Bu açıdan sürekli iyileştirme ve geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ettiğimiz gibi, tüm uygulamalarımızı da titizlikle yürütmekteyiz.

Ayrıca, paydaşlarımızın etkin bir şekilde yönetimi adına çevresel sorumluluk mesajlarımıza tüm paydaşlarımızı da katmaya özen gösteriyoruz.

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish