FAQs

Frequently Asked Questions

Vizyonumuz

Odaklandığı sektörlerde girişimciliğiyle ve saygınlığıyla tanınan, insana ve insani değerlere saygılı, üretimini ve markalarını ulusal ve ulusalararası arenada zirveye taşıyabilecek güç ve kararlılığa sahip, itibarlı bir dünya şirketi olmak.

Misyonumuz

Müşteri memnuniyetine odaklanarak rekabet üstünlüğü sağlayan, odaklandığı sektörlerinde rekabet edebilen, ürün ve hizmetlerinde kaliteden ödün vermeyen, faaliyet ve mali performansıyla sürekli ve karlı büyüyen, topluma ve çevreye duyarlı ve katkı sağlayan bir grup olmak.

Değerler Yerelden küresele yolculuğumuzda, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin gözünde bizi farklı kılan iş yapışımızı, iş ahlakımızı ve değerlerimizi özünde koruyarak, kültürel farklılıkları anlamaya çalışıyor ve saygı gösteriyoruz. Bu kültürel farklılıklardan sinerji yaratmaya çalışıyoruz.

Müşteri memnuniyetini herşeyin üzerinde tutmak

Ekonomik büyüme ve karlılığın önemine inanmak

Değişime açık olmak

Konusunun en iyisi olmaya dair inanç ve hevesi sürdürmek

Üstün iş ahlakı ve dürüstçe çalışmak

En önemli sermayemiz olan insan kaynağımızdan ödün vermemek

Sürekli gelişmek için kaynak yaratmak

Değerlerimiz

Adalet – İş ve ilişkilerimizde hak ve adalet duygusu ile hareket eden bir aileyiz.

Ahlak – Yüksek ahlaki standartlara sahibiz. Faaliyetlerimizde ahlaka aykırı yöntem ve uygulamaya müsamaha göstermeyiz.

İtibar – İtibarımızı herşeyin önünde tutar, hiçbir maddi menfaate feda etmeyiz.

Saygı – Farklılıkları zenginlik olarak görür her türlü ayrımcılığı reddederiz.

Dayanışma – İyi ve kötü günde birbirimize destek olur, omuz omuza çalışırız.

İnsan Odaklılık – Başarının insanla birlikte mümkün ve anlamlı olduğuna inanırız. Daima insanı geliştirmeyi ve mutlu etmeyi amaçlarız.

Kutlucan Holding, saygın, istikrarlı, güçlü, dürüst ve güvenilir bir kurumdur. Şirket içi ve dışı tüm ilişkilerde dürüstlüğü en önemli değer olarak kabul ederek müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, iş ortakları, toplum ve ilişkide olunan tüm kuruluşlar ile dürüst ve etik işbirlikleri sergiler. Müşteri bilgilerini, gizliliği taahhüt edilen tüm bilgileri istisnasız korur, uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmayı sağlar. Yapılması gereken işleri verilen sözlere uygun olarak, zamanında ve en doğru şekilde tamamlamak Kutlucan Holding’in en önemli sorumluluklarından biri kabul edilir.

Kutlucan Holding, kalite ve markalaşmanın önemini bilen bir yönetim anlayışına sahiptir ve faaliyet gösterdiği her alanda en iyi olmak için çalışır. Üründe ve hizmette kaliteden ödün vermeden sektörün öncü kurumlarından biri olmayı hedefler.

Kutlucan Holding, genç ve dinamik yapısı ile sektörün önde gelen kurumlarından biridir. Geleceğe giden yolda, geçmişten güç ve ders almanın öneminin bilinciyle ulusal değerlere bağlıdır; ailevi ve manevi değerlere sahip çıkar.

Kutlucan Holding’in özgünlüğü yaratıcı düşünceden ileri gelir ve problemleri fark etmeye, farklı düşünmeye, çözüm geliştirmeye ve yeni bilgiler üretmeye odaklı çalışmanın önemine inanır.

Kutlucan Holding, sektörde gerçekleşen değişimleri takip edip uyum sağlamayı, değişmesi gereken alışkanlıklarından kurtularak farklı anlayışlara açık olmayı ve mevcut sistemleri geliştirip iyileştirerek gelecekte de var olmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda işini bilinçli yapan, çevresini sorgulayan, çözüm bulan, üstün performans gösteren ve hedefleri doğrultusunda inisiyatif kullanabilen kişiler ile çalışır.

Kutlucan Holding, çalışanlarını en önemli değerlerinden biri olarak görür. Öğrenme, iyileştirme ve değişimin sürekliliğine inanarak yönetimde açık, tutarlı ve ulaşılabilir liderlik anlayışını benimser ve uygular. Grup odaklı çalışmalara önem verir ve faaliyetlerinde verilere dayalı, süreç odaklı yönetim anlayışını benimser.

Kutlucan Holding, başarının anahtarının verimli, disiplinli ve planlı olarak çalışmak olduğuna inanır. Takım ruhunun, ortak sinerjinin ve iletişimin gücüne inanır ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmaya özen gösterir.

Kutlucan Holding, ürün ve hizmetlerinin kalitesinin çalışanlarının kalitesiyle başladığına inanır. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü istihdam etmek, çalışanlarının yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, Kutlucan Holding’in devamlılığını sağlamak için seçtiği yoldur. Katılımcı, adil ve demokratik bir yönetime, kurumsallaşmanın gerekliliğini kavramış, öğrenen ve eleştiriye açık bir organizasyon sisteminin önemine inanır.

Kutlucan Holding, çalışanlarının sadakati, işin gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, organizasyon sisteminin korunması, geliştirilmesi ve kişilerin verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olma konularında sorumluluklarını kabul eder ve kurumun kaynaklarını özenli ve etkin kullanarak optimum başarı için çalışır. Çalışanlar, yalnızca işini doğru yapıp yapmadığı ile değil, yarattığı fayda doğrultusunda değerlendirilir. Mesleki eğitim ve gelişime olanak tanır; başarıyı ödüllendirir.

Kutlucan Holding, turizm sektöründe farklılığını “Evrensel unsurlarla ticaret yapmak” ile özetlemektedir. Sektörün talep ve beklentilerini müşteri odaklı olarak tespit eder, ürün ve hizmetlerini buna göre belirler ve çeşitlendirir

Kalite Politikalarımız

Toplam Kalite ilkelerinin tüm süreçlere yerleştirilmesi ve herkesce özümsenmesi temel amaçtır.
Bu amaçla yola çıkarak,

Müşteri isteklerini, beklentilerinin de üzerinde karşılamak üzere, yan sanayilerin de katılımı ile güvenilir ürünler geliştirilir, üretilir ve müşteriye sunulur

Müşteri tanımının hem iç hem dış müşterileri kapsadığının bilincinden hareketle, herkes ve her süreç kendi ürettiği ürün ve hizmetleri, bir defada hatasız olarak üretip bir sonraki sürece aktararak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlar.

Tüm faaliyetlerde sürekli gelişim organizasyonunun her kademesine yayılır. Güncel ve geleceğe yönelik teknoloji izlenir ve gereksinimler sağlanır.

Başarıya ulaşmada takım ruhunun önemi bilinerek her tür takım çalışması yönetimce desteklenir ve takdir edilir.

Çalışanların yaratıcılık yanlarının geliştirilmesine önem verilir, her kademe çalışanın ihtiyacı olan eğitim sağlanır.

Oluşan hatalara ilişkin veriler toplanarak analiz edilir ve önleyici çalışmalar planlanır.

Yan sanayimizde şirketimizin bir parçası olarak bilinir ve toplam kalite yönetimi gerçekleştirilmesi çabalarına katkı verilir.

Herkes çalışmalarında verimliliği arttırmaya, kaynak tüketimini azaltmaya, çevreye ve insan sağlığına zarar vermemeye özen gösterir.

Dış pazarlara açılabilme imkanları geliştirilir.

Gerçekleştirilen projelerde, kaliteyi zamanında ve belirlenen değerde sunmak,

Kalite Yönetim Sistemi standardının tüm şartlarına uymak ve sistemi sürekli geliştirmek,

Mühendislik disiplinlerinden ödün vermeden çalışmak,

Holding içi iletişimde kalite gerekliliklerini yerine getirmek,

Takım çalışması ruhunu oluşturup verimliliği en üst düzeye çıkarmak,

Yasal mevzuat ve müşteri şartnamelerine uymaktır.

İSG ve Çevre Politikaları

İş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı, çalışanlarımızda, tedarikçilerimizde ve işbirliği içinde bulunduğumuz diğer kesimlerde çevre bilincinin artırılmasını sağlamayı,

İş sağlığı güvenliği ve çevre yönetim sistemini, hedeflerini ve performansını sürekli iyileştirmeyi,

Çevresel etkileri dikkate alarak kirliliği oluşmadan kaynağında önlemeyi doğal kaynakları verimli kullanmayı, faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkları azaltmayı, geri dönüşüm olanaklarının sağlanması yönünde önlemler almayı ve mümkün olduğunca çevreye duyarlı alternatif malzemeler araştırarak kullanmayı,

İşletme sahamızda bulunacak tüm ziyaretçi, alt işveren ve taşeronları da KUTLUCAN HOLDİNG İş sağlığı güvenliği ve çevre yönetim sistemine dahil edeceğimizi, ilgili standartları uygulamaya teşvik edeceğimizi,

Tüm çalışanlar olarak İş sağlığı güvenliği kurallarına uymayı, risklerin önlenmesine katkıda bulunarak kendi güvenliğini sağlamayı,en üst düzey yöneticilerden başlayarak tüm KUTLUCAN HOLDİNG çalışanları olarak taahhüt ederiz.

Her türlü sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer alarak, toplumun gelişimine değer katan, “yeşil” bilincini özümsemiş bir anlayışla hareket ediyoruz.

Sürdürülebilir başarı ve gelecek vizyonu paralelinde, daha çevreci anlayışla; doğaya, kültüre ve insana yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Daha yaşanılabilir bir çevre için, üretim süreçlerinin tüm evrelerinde çevresel duyarlılık kriterini benimseyerek, kaynakların hızla tükendiği günümüz dünyasında, ileri teknoloji uygulamalarını benimseyip, çevre ve “yeşil” hassasiyetini attığımız her adımda önceliklemekteyiz.

Tüm operasyonel süreçlerde, doğal kaynakların korunması, hava ve su kirliliğinin önlenmesi ile çevreye ve doğaya değer katan uygulamaların geliştirilmesi noktasında, büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz.

Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki; gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve sağlıklı bir çevre bırakmak için çevre bilincini toplum genelinde yaygınlaştırmak, hepimizin asli görevi…

Bu açıdan sürekli iyileştirme ve geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ettiğimiz gibi, tüm uygulamalarımızı da titizlikle yürütmekteyiz.

Ayrıca, paydaşlarımızın etkin bir şekilde yönetimi adına çevresel sorumluluk mesajlarımıza tüm paydaşlarımızı da katmaya özen gösteriyoruz.

Sosyal Sorumluluk İlkelerimiz

Kutlucan Holding, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini 21’inci yüzyılda sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmaz unsurlarından biri olarak kabul etmektedir.

İlkesel olarak Kutlucan holding açısından kurumsal sosyal sorumluluk

Toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için, kendi çalışanları ve onların aileleri, yerel halk ve bütün toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğudur.

Şirketlerin tüm paydaşlarına ve topluma karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır. Ekonomik kaygılara yer verilmez. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine verilen önem, aynı zamanda kalite kriteri olarak görülür.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin önemli kriterlerinden biri de, sürdürülebilir olmasıdır. Bu çerçevede, Kutlucan Holding de uzun soluklu, toplumsal anlamda fayda üreten ve kalıcı yarar sağlayan çalışmalarla kurumsal sorumluluğunu yerine getirmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinci

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri, yatırımları ve yarattığı istihdamla Türk ekonomisinin yönlendiricileri arasında yer alan Kutlucan Holding, bireysel gelişim, yerel ekonominin gelişimi, çevrenin korunması ve ekonomik gelişimin sürdürülebilir kılınması amacıyla sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor.

Holding, topluma karşı sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla, kurumsal sosyal sorumluluk proje ve yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Kutlucan Holding, çağdaş ve gelişen bir Türkiye için yaşamın en temel gereksinimleri arasında yer alan eğitim, sağlık, spor ve çevre konularında toplumda farkındalık yaratmak ve geniş kitlelere ulaşmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Eğitim

Kutlucan Holding, globalleşen dünyada, en büyük gücümüz ve avantajımız olan gençlerimizin iyi yönlendirilmesi, eğitilmesi ve nitelikli iş gücüne dönüşebilmesi için eğitime hassasiyetle yaklaşıyor

Çevre

Kutlucan Holding, sanayi kuruluşlarının, doğa ile uyum içinde olması gerektiği inancıyla, tüm tesislerinde çevre koruma tedbirlerini titizlikle yerine getiriyor

Sağlık

Kutlucan Holding, sosyal sorumluluk projelerine geniş bir çerçeveden bakıyor. Sağlık yatırımlarına gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Diğer Faaliyetler

Kutlucan Holding, eğitim, sağlık, spor ve çevre dışında da farklı sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmeye devam ediyor

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlerimiz

Dünyada hiçbir kurum başarıyı tek başına yakalamaz. Başarıda mutlaka kurumun faaliyet gösterdiği sosyal çevrenin ve genel olarak tüm toplumun payı vardır. Kurumlar kendilerini toplumlara iyi anlatır, toplumlar da kurumu iyi anlarsa, her iki tarafın da kazandığı, istikrarlı mali ve sosyal başarılar yakalanır.

Sosyal sorumluluk, kurumların bağlı oldukları toplumlarla birlikte hareket ederek, sosyal gelişim için çalışmasının yanında, bir kurumun toplumla kurabileceği en iyi iletişim yoludur.

Kutlucan Holding, sosyal sorumluluğa bu pencereden bakmaktadır.

Kutlucan Holding, bu sorumluluğun daima bilincinde hareket ederek, bunu kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedir.

Sahip olduğu değerleri ve kazanımları, halka hizmete dönüştürmeyi, en önemli kurumsal sorumluluğu kabul eden Kutlucan Holding, sosyal sorumluluğu bir borç olarak değil, bağlı olduğu toplumla birlikte hareket ederek, toplumun önemli sorunları için katma değer yaratmak olarak görmektedir.

Kutlucan Holding, sosyal sorumluluk çalışmalarını TOPLUMLA BİRLİKTE, TOPLUM İÇİN sürdürmektedir.

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Nurettin Gülten Kutlucan İlköğretim Okulu kutlucanortaokulu.meb.k12.tr

Şerif Rabia Kutlucan Ortaokulu serifrabiakutlucanortaokulu.meb.k12.tr

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish